Presseskriv fra Hustadvika kommune om ny covid-19 smitte i Hustadvika kommune 17.11.2021

17.11.2021 ble det påvist smitte hos to elever ved 5. trinn på Haukås skole. Den ene eleven fikk symptomer i helga og har ikke vært på skolen denne uka. Den andre eleven har testet positivt på hurtigtest i dag. Alle foresatte er bedt om å hente hurtigtester ved skolen for å teste alle elevene på trinnet.

En elev på 3. trinn ved samme skole har testet positivt på hurtigtest i dag. Alle foresatte er bedt om å hente hurtigtester ved skolen for å teste alle elevene på trinnet.

Berørte fritidsaktiviteter har også fått informasjon og fått mulighet til å hente selvtester.

Kristiansund kommune har innført en egen forskrift pga mye smitte i kommunen. Hustadvika kommune har vært med å utarbeide forskriften og støtter innholdet i denne forskriften. Forskriften omhandler utvidet isolasjonstid og utvidet karantene ved påvist smitte.

Her kan du lese forskriften Kristiansund kommune har innført.

Det er ikke aktuelt for Hustadvika kommune å innføre denne forskriften på nåværende tidspunkt, men det er noe vi vil vurdere dersom smittesituasjonen i vår kommune får et større omfang.

Vi oppfordrer alle om å ha lav terskel for å teste seg ved symptom. Hold deg hjemme om du er syk, vask hendene ofte og host i albuekroken.