Presseskriv fra Hustadvika kommune om ny covid-19 smitte 25.11.2021

Den 25.11.21 ble det registrert to nye smittetilfeller i Hustadvika kommune.


Begge to er definert som hustandsmedlemmer til allerede smittet person, og satt allerede i smittekarantene jfr kommunens vedtak.


Kommunen vil benytte anledningen til å minne på vedtaket som er fattet i henhold til Smittevernlovens bestemmelser § 4-1.

I tillegg oppfordrer vi innbyggerne om å teste seg ved mistanke eller ved symptomer for Covid-19, samtidig følge det lokale vedtaket. Kommunen er i gang med tredje vaksine til de over 65 år, og oppfordrer alle til å benytte seg av vaksinetilbudet, også de uvaksinerte.


Med vennlig hilsen
Petter Aaberg Holen                      Jan Morten Grimstad Dale
Kommuneoverlege                        Kommunalsjef