Presseskriv fra Hustadvika kommune om ny covid-19 smitte 23.11.2021

Den 23.11.21 ble det bekreftet og registrert sju nye smittetilfeller i Hustadvika kommune.
 
Fire av de sju er nærkontakter til allerede kjent smittede, to av de sju har ukjent smittevei.
 
Med bakgrunn i smitten har kommunen i dag valgt å iverksette hurtigtest ved en klasse på Fræna ungdomsskole. Den aktuelle klassen har fått informasjon fra rektor.
 
I tillegg har en valgt å åpne teststasjonen i kveld for PCR testing for 5 klasser ved Haukås skole. En må påregne litt kø ved teststasjonen, og kommunen har satt inn personell fra brannvesenet til å organisere køen. Aktuelle klasser har fått melding fra skolen om hvilke klassetrinn dette gjelder.
 
Kommunen vil benytte anledningen til å minne på Vedtaket som er fattet i henhold til Smittevernlovens bestemmelser § 4-1.
 
I tillegg oppfordrer vi innbyggerne om å teste seg ved mistanke eller ved symptomer for Covid-19, samtidig følge det lokale vedtaket.
 
Kommunen er i gang med tredje vaksine til de over 65 år, og oppfordrer alle til å benytte seg av vaksinetilbudet, også de uvaksinerte.
 
Med vennlig hilsen
 
Petter Aaberg Holen                Jan Morten Grimstad Dale
Kommuneoverlege                   Kommunalsjef