Presseskriv fra Hustadvika kommune om ny covid-19 smitte 20.11.2021

Den 20.11.21 ble det bekreftet og registrert 4 nye smittetilfeller i Hustadvika kommune.

Tre av de fire er nærpersoner til allerede kjent smittede, og en har blitt smittet på reise til Østlandet. En av de smittede er knytt til Eide barnehage, og aktuell barnehagegruppe har blitt informert av styrer. Kommunen har iverksatt nødvendig hurtigtesting.

Kommunen vil benytte anledningen til å minne på Vedtaket som er fattet i henhold til Smittevernlovens bestemmelser § 4-1. I tillegg oppfordrer vi innbyggerne om å teste seg ved mistanke eller ved symptomer for Covid-19, samtidig følge det lokale vedtaket. Kommunen er i gang med tredje vaksine til de over 65 år, og oppfordrer alle til å benytte seg av vaksinetilbudet, også de uvaksinerte.

 

Med vennlig hilsen
Petter Aaberg Holen                   Jan Morten Grimstad Dale
Kommuneoverlege                     Kommunalsjef