Presseskriv fra Hustadvika kommune om ny covid-19 smitte 14.01.2022

Den 13.01.22 og 14.01.22 har det til sammen blitt registrert 29 nye smittetilfeller i Hustadvika kommune.

Smittesporing er gjennomført, de smittede er satt i isolasjon, og har det etter forholdene bra. Kartlagte husstandsmedlemmer er i smittekarantene etter gjeldene nasjonale anbefalinger.

Det er et høyt smittetrykk i vårt område og i Norge ellers, vi vil anbefale alle om å være forsiktige, holde avstand og bruke munnbind i henhold til nasjonale anbefalinger.

Med vennlig hilsen

Petter Aaberg Holen                   Jan Morten Grimstad Dale
Kommuneoverlege                      Kommunalsjef