Presseskriv fra Hustadvika kommune om ny covid-19 smitte 13.10.2021

Den 13.10.21 ble det registrert ett nytt smittetilfelle i Hustadvika kommune. Den smittede testet positiv på hurtigtest, og gikk selv i isolasjon. Testen ble bekreftet ved ordinær PcR-test jfr nasjonale rutiner.

Smittesporing er gjennomført, og nødvendige personer er informert.

Kommunen oppfordrer fortsatt innbyggerne om å teste seg ved mistanke eller ved symptomer for Covid-19, samtidig følge de nasjonale råd i forhold til smittevern.

Med vennlig hilsen

Petter Aaberg Holen                            Jan Morten Grimstad Dale
Kommuneoverlege                              Kommunalsjef