Presseskriv fra Hustadvika kommune om ny covid-19 smitte 07.01.2021

Hustadvika kommune ble kontaktet av Molde kommune med informasjon om smitte hos en elev bosatt i Molde og som går på Fræna videregående skole.

Hustadvika kommune har i samarbeid med Fræna videregående gjennomført smittesporing på skolen og har nå satt 21 elever og 2 lærere i karantene. Skoleledelsen har snakket med alle elevene dette gjelder. Kommuneoverlegen har oversendt eget informasjonsskriv gjennom skolens kommunikasjonsplattform til alle elever og lærere.

Mvh

Petter Aaberg Holen 
Kommuneoverlege

Jan Morten Dale
Kommunalsjef