Presseskriv fra Hustadvika kommune om ny covid-19 smitte 06.01.2021

Det er den 06.01.21 registrert et nytt smittetilfelle i Hustadvika kommune. Vedkommende var definert som nærkontakt til tidligere kjent smittet, og satt allerede i karantene. Kommunen har gjennomført smittesporing, og smittekilde er kjent.

Vedkommende som har testet positivt er nå satt i isolasjon. Kommuneoverlegen har vært i kontakt med den smittede, som etter forholdene har det bra.

Med vennlig hilsen

Petter Aaberg Holen
Kommuneoverlege

Jan Morten Dale
Kommunalsjef