Presseskriv fra Hustadvika kommune 30.04.2021 kl 15.30: 2 nye smittetilfeller i dag

Den 30.04.21 ble det registrert to nye smittetilfeller i Hustadvika kommune.

Den ene er i familie med tidligere smittet og satt allerede i smittekarantene.

Den andre personen satt også allerede i smittekarantene.

Kommunen jobber nå med smittesporing.

Torsdag 30.04.2021 var det 122 personer som testet seg. Pr nå har vi fått svar på 117 tester. 2 av disse var positive og 115 var negative. Vi venter på de siste testsvarene.

I dag, fredag 30.04.2021, har kommune testet 203 personer. Svar på disse forventes i løpet av morgendagen.

Kommunen holder teststasjonen åpen lørdag 01.05.2021. Telefonen er åpen mellom kl 10.00 og 12.00. Teststasjonen er åpen mellom kl 11.00 og 14.00 etter behov.

Kommunen har i dag vurdert sine anbefalinger og smitteverntiltak til og med 10. mai, disse finner du på kommunens hjemmeside.

Med vennlig hilsen

Petter Aaberg Holen
Kommuneoverlege 

Jan Morten Dale
Kommunalsjef