Presseskriv fra Hustadvika kommune 27.04.2021: 1. klasse ved Tornes skule er satt i smittekarantene

Det er i dag påvist smitte hos en person som har vært inne i 1. klasse ved Tornes skule.

Alle aktuelle familier er kontaktet og har mottatt informasjonsbrev fra kommunen. Vi har også gjennomført digitalt møte med foresatte nå i kveld, i samarbeid med skolen.

1. klasse er satt i smittekarantene og foresatte er bedt om å bestille time snarest mulig for testing av barnet. Foresatte og søsken er satt i ventekarantene frem til testsvar foreligger.

Mvh
Petter Aaberg Holen
Kommuneoverlege

Jan Morten Dale
Kommunalsjef