Presseskriv fra Hustadvika kommune 04.05.2021: Nytt smittetilfelle.

Den 04.05.21 ble det registrert ett nytt smittetilfelle i Hustadvika kommune.

Den smittede satt allerede i smittekarantene og er i familie med tidligere smittet.

Smittesporing er gjennomført.

Vi har fått svar på alle 80 testene som ble tatt i går, 79 testet negativt og 1 positivt.

Med vennlig hilsen

Petter Aaberg Holen                              Jan Morten Grimstad Dale

Kommuneoverlege                                Kommunalsjef