Politiske saker som skal til behandling i mars - Hustadvika kommune

I uke 11 har alle tre hovedutvalgene og formannskapet møte:

Hovedutvalg for teknisk miljø og næring:

Møtet finner sted på Hustadvika rådhus tirsdag 10.03.2020 kl 13.00.

Følgende saker står på sakslisten:

 • Samfunnsutvikling - Gjennomgang av tjenestenivå
 • Detaljreguleringsplan for Eide - Steinhuggervegen - til offentlig ettersyn
 • Rydding av strandsonen

Hele møteinnkallingen finner du ved å klikke på denne lenken.

 

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og kunnskap:

Møtet finner sted på Hustadvika rådhus tirsdag 10.03.2020 kl 13.00.

Følgende saker står på sakslisten:

 • Tilstandsrapport for grunnskolen i Eide kommune
 • Tilstandsrapport for grunnskolen i Fræna kommune 2019
 • Tøndergård skole- og ressurssenter - Forslag til avtale om administrativt vertskommunesamarbeid
 • Oppfølging av vedtatt budsjett 2020 og økonomiplan for 2020 til 2023 for Oppvekst, kultur og kunnskap
 • Bytte av skole for elever i grunnskolen

Hele møteinnkallingen finner du ved å klikke på denne lenken.
 

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg:

Møtet finner sted på Hustadvika rådhus onsdag 11.03.2020 kl 16.00

Følgende sak står på sakslisten:

 • Orientering om hverdagsrehabilitering i Hustadvika kommune
 • Orientering om brukermedvirkning
 • Orientering om prosjekt Samhandling, søknad om prosjektmidler
 • Orienteringssak Spredningsprosjekt - Velferdsteknologi - vår 2020
 • Aktivitetstilbud for eldre i Hustadvika kommune
 • Heltidskultur i Hustadvika kommune
 • Deltakelse i prosjekt Min diabetes type 2
 • Statusrapport på vedtak i sak
 • Oppfølging av vedtatt budsjett 2020 og økonomiplan for 2020 til 2023 for helse og velferdsområdet
   

Hele møteinnkallingen finner du ved å klikke på denne lenken

 

Formannskapet

Møtet finner sted på Hustadvika rådhus torsdag 12. mars klokken 13.00. 

Følgende saker står på sakslisten: 

 • Høringer til vurdering formannskapsmøte 12. mars 2020
 • Kommunal planstrategi 2020-2023 - Hustadvika kommune - til godkjenning
 • Finansreglement - Hustadvika kommune
 • Revidert budsjett I - 2020
 • Ordførerkjede i Hustadvika kommune
 • Forskrift om salgs-, skjenke- og serveringsbevilling i Hustadvika kommune
 • Gjenåpning av gymsal ved Vevang skole
   

Hele møteinnkallingen finner du ved å klikke på denne lenken

 

 

Klikk for stort bilde