Pårørendeskole 2022

Kurs for pårørende til personer med demenssykdom i Hustadvika kommune.

Hustadvika kommune skal i samarbeid med nasjonalforeningen for folkehelse arrangere pårørendeskole i oktober.

 

Sted: Kjelleren på Bygdahuset Vonheim, Malmefjordvegen 238.

Tidspunkt:

  • Tirsdag 4. oktober 2022 (sykdomslære)
  • Torsdag 6. oktober 2022 (kommunikasjon med personer med demens)
  • Tirsdag 11. oktober 2022 (egenomsorg)
  • Torsdag 13. oktober 2022 (lovverk og tilbud i kommunen)

Alle samlinger varer fra klokka 18:00-21:00, med enkel servering.

Påmelding innen: Onsdag 28.september 2022. Kurset er gratis.

For påmelding og nærmere opplysninger kontakt:

Anne Karin Utnes, demenskoordinator i Hustadvika kommune.
Tlf: 908 62 855 (tirsdag og onsdag) eller på
e-post: anne.utnes@hustadvika.kommune.no