På sakslista - Kommunestyremøte 31.03.2022

Her finner du oversikt over saker som skal behandles og lenke til direktesending fra møtet.

Kommunestyremøtene

Kommunestyremøtet skal ta sted i kommunestyresalen, Hustadvika rådhus. De er åpne for publikum. Inngang på baksiden. Kommunestyremøtene pleier å være direktesendt og videoene blir gjort tilgjengelig også etter møtet. 

Møtet starter klokken 16.00.
 

Video fra møtet


Møtepapir

Møteinnkalling legges ut 10 dager før møtedato. 
Møteprotokoll blir publisert etter at den har blitt godkjent. 

Møtepapir finner du ved å klikke på denne lenken 


 

Saksliste


Del1: SpørrehalvtimeDel 2: Temadel

 • Orientering om status flyktninger fra Ukraina

 


Del 3: Vedtaksdel

 

Her er sakslisten for møtet:

 • PS 15/2022 - Møteinnledning
   
 • RS 2/2022 - Kontrollutvalget i Hustadvika kommune - møteprotokoll 18.02.22
   
 • RS 3/2022 - Forventningsbrev 2022
   
 • PS 16/2022 - Ekspropriasjon av areal til vegformål fra gnr 47 bnr 4, samt iverksettelse og gjennomføring av ekspropriasjonsskjønn
   
 • PS 17/2022 - Årsmelding 2021 - Hustadvika ungdomsråd
   
 • PS 18/2022 - Årsmelding 2021 - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
   
 • PS 19/2022 - Årsmelding 2021 - Hustadvika eldreråd
   
 • PS 20/2022 - Oversending av sak til kommunestyret - Kontrollutvalgets årsrapport 2021
   
 • PS 21/2022 - Orienteringssak Helseplattformen - Innføringsstrategi og gevinstrealisering
   
 • PS 22/2022 - EIDE IL - Søknad om støtte og kommunal lånegaranti til ny tråkkemaskin og ATV
   
 • PS 23/2022 - Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid - ny organisasjonsform
   
 • PS 24/2022 - Molde og Romsdal Havn IKS - Fastsetting av lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr
   
 • PS 25/2022 - Forskrift om politivedtekt i Hustadvika kommune
   
 • PS 26/2022 - Økonomireglement Hustadvika kommune - revidering
   
 • PS 27/2022 - Flaggreglement i Hustadvika kommune
   
 • PS 28/2022 - Avstemmingssak investering 2022
   
 • PS 29/2022 - Nyvalg - Utsendinger til KS fra Hustadvika kommune i perioden 2019-2023
   
 • PS 30/2022 - 17. mai komite
   
 • PS 31/2022 Bosetting av flyktninger fra Ukraina
   
 • PS 32/2022 - Interpellasjon Tom Grunde Malme (KRF) - Økte utgifter til innbyggerne i Hustadvika kommune
   
 • PS 33/2022 Interpellasjon fra Hustadvika FrP - Drivstoffavgifter