På sakslista - Kommunestyremøte 29. februar 2024

Organisering av  omstillingsprosjekt Hustadvika kommune er en av sakene kommunestyret skal behandle 29.  februar. Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som skal behandles.

Kommunestyremøtene

Kommunestyremøtet tar normalt sted i kommunestyresalen, Hustadvika rådhus. Møtepapirene sier hvor og når møtet skal være. Møtene er åpne for publikum. Inngang på baksiden av rådhuset. Kommunestyremøtene pleier å være direktesendt og videoene blir gjort tilgjengelig også etter møtet. 
 

Møtepapir

I møtepapirene finner du informasjon om sakene som skal behandles, hvilke orienteringer som skal være, når og hvor møtet gjennomføres.

  • Møteinnkalling legges ut senest 10 dager før møtedato. 
  • Møteprotokoll blir publisert etter at den har blitt godkjent. 

 

Møtepapir finner du ved å klikke på denne lenken
 

Direktesending fra møtet

Slik kan du påvirke

Det fins mange ulike måter du kan påvirke lokalpolitikken på mellom kommunestyrevalgene.

Her får du flere tips til hvordan du kan påvirke.

 

På sakslista

Kommunestyremøtene har en spørrehalvtime, temadel og vedtaksdel.


Spørrehalvtime

Kommunestyremøtene i Hustadvika kommune har i starten av møtet en spørsmålsdel hvor både politikere og innbyggere kan stille spørsmål til kommunestyret. Det er frist å sende inn spørsmålene minst 5 virkedager før møtet. Frist for dette møtet: sendt inn innen torsdag 7. desember. 

 

Temadel

Vedtaksdel - politiske saker

 


Politiske saker 

Her finner du et kort sammendrag som beskriver litt om hva de politiske sakene handler om. 

Referatsaker: 

  • Forventningsbrevet 2024
  • Kontrollutvalget i Hustadvika kommune - protokoll fra møte 08.12.23
  • Matjord og arealplanlegging i kommunene


Politiske saker: 

PS 1/2024 Møteinnledning
PS 2/2024 Orientering om status - opprydding Miljøservice Eide
PS 3/2024 Organisering av omstillingsprosjekt Hustadvika kommune
PS 4/2024 Bygging av nye Eide barneskole med økt elevtall og utbedringer ved Eide ungdomsskole
PS 5/2024 Forespørsel om virksomhetsoverdragelse av Jendem barnehage til Mobarn Lyngen barnehage AS
PS 6/2024 Fritak etter § 7 i eiendomsskatteloven
PS 7/2024 Oppmoding om bosetting 2024 - Hustadvika kommune
PS 8/2024 Rapport fra Selvkostprosjektet 2023
PS 9/2024 Revidering av vedtekter for kommunale barnehager i Hustadvika kommune gjeldende fra 12.08.2024 - med utredninger
PS 10/2024 Delegeringsreglement og reglement for politiske råd og utvalg for perioden 2023 - 2027
PS 11/2024 Finansreglement for Hustadvika kommune - endringer 2024
PS 12/2024 Økonomireglement - revidering 
PS 13/2024 Retningslinjer for salg- skjenke- og serveringsbevillinger i Hustadvika kommune 2024 - 2028
PS 14/2024 Kommunalt tilskudd til kommunestyregrupper for perioden 2023-2027
PS 15/2024 Nyvalg til politiske verv i Hustadvika kommune for perioden 2023 - 2027 i forbindelse med fritak/uttreden
PS 16/2024 Nyvalg - Sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker
PS 17/2024 Valg av administrasjons- og likestillingsutvalget for perioden 2023-2027
PS 18/2024 Valg av nytt ungdomsråd for 2024-2025