På sakslista - Kommunestyremøte 23.06.2022

Her finner du oversikt over saker som skal behandles og lenke til direktesending fra møtet. Møtet starter denne gangen klokken 13.00. 

Kommunestyremøtene

Kommunestyremøtet tar sted i kommunestyresalen, Hustadvika rådhus. Kommunestyremøtene er åpne for publikum. Inngang på baksiden. Kommunestyremøtene pleier å være direktesendt og videoene blir gjort tilgjengelig også etter møtet. 

 

Video fra møtet


Møtepapir

Møteinnkalling legges ut 10 dager før møtedato. 
Møteprotokoll blir publisert etter at den har blitt godkjent. 

Møtepapir finner du ved å klikke på denne lenken 


 

Saksliste


Del1: SpørrehalvtimeDel 2: Temadel: 

 


Del 3: Vedtaksdel

 

Her er sakslisten for møtet:

 • PS 49/2022 Møteinnledning
   
 • PS 50/2022 Elnesvågen Sentrum - klage over ekspropriasjonsvedtak fra grunneiere
   
 • PS 51/2022 Tornes boligfelt - nord
   
 • PS 52/2022 Helse- og velferdsplan 2022-2034
   
 • PS 53/2022 Samarbeidsavtale om Molde interkommunale legevakt
   
 • PS 54/2022 Rekruttere og beholde fastleger
   
 • PS 55/2022 Investeringsrapport 1. tertial og revidert investeringsbudsjett 1
   
 • PS 56/2022 Driftsrapport 1. tertial og revidert driftsbudsjett I
   
 • PS 57/2022 Nye Eide barneskole - tomtevalg
   
 • PS 58/2022 Midt Norsk Motorsenter - Søknad om støtte til utarbeidelse av reguleringsplan
   
 • PS 59/2022 Oppnevnelse av medlem til styret for Søre Fræna boligstiftelse
   
 • PS 60/2022 Permisjonssøknad