På sakslista - Kommunestyremøte 19.05.2022

Her finner du oversikt over saker som skal behandles og lenke til direktesending fra møtet. 

Kommunestyremøtene

Kommunestyremøtet skal ta sted i kommunestyresalen, Hustadvika rådhus. De er åpne for publikum. Inngang på baksiden. Kommunestyremøtene pleier å være direktesendt og videoene blir gjort tilgjengelig også etter møtet. 

Møtet starter klokken 16.00.
 

Video fra møtet


Møtepapir

Møteinnkalling legges ut 10 dager før møtedato. 
Møteprotokoll blir publisert etter at den har blitt godkjent. 

Møtepapir finner du ved å klikke på denne lenken 


 

Saksliste


Del1: SpørrehalvtimeDel 2: Temadel: 

 


Del 3: Vedtaksdel

 

Her er sakslisten for møtet:

 • Møteinnledning

 • Oversendelse av sak fra kontrollutvalget - Bestilling av undersøkelse - IT-sikkerhet i Hustadvika kommune

 • Oversendelse av sak fra kontrollutvalget - Rapport fra forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2021

 • Årsrapport (regnskap og årsberetning) - Hustadvika kommune 2021

 • Økonomireglement Hustadvika kommune - revidering

 • Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid - ny organisasjonsform

 • Prosjektregnskap og sluttrapport - Eide sykehjem avd. Furutoppen

 • Romsdalsmuseet - søknad om medfinansiering av kjøp og drift av Maleremmen kystgard

 • Detaljregulering for Hatlebakken - Nedregård - til godkjenning

 • Detaljregulering for Malmedalen bilsportanlegg - til godkjenning

 • Detaljregulering for Aureosen - Strandheim hyttefelt - til godkjenning

 • Detaljplan for regulering av hytter på 084/014 Kleivhaugen, Farstad - Egengodkjenning

 • Interkommunal sjøarealplan for Aukra og Hustadvika kommuner - Godkjenning av planprogram

 • Søknad om fritak fra politiske verv