På sakslista - Formannskapsmøte 8. november 2022

Formannskapet skal i møte 8. november få orientering om kommunedirektørens skisse til Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026. Det er ingen politiske saker til behandling. 


Formannskapsmøtene

Formannskapsmøtene tar normalt sted i formannskapssalen, Hustadvika rådhus. Møtepapirene sier hvor og når møtet skal være. Møtene er åpne for publikum. Inngang på baksiden av rådhuset. Møtepapir

I møtepapirene finner du informasjon om sakene som skal behandles, hvilke orienteringer som skal være, når og hvor møtet skal gjennomføres. Lengre ned finner du et kort sammendrag av de forskjellige sakene. 

  • Møteinnkalling legges ut senest 10 dager før møtedato. 
  • Møteprotokoll blir publisert etter at den har blitt godkjent. 

Møtepapir finner du ved å klikke på denne lenken 

 

Slik kan du påvirke

Det fins mange ulike måter du kan påvirke lokalpolitikken på mellom kommunestyrevalgene.
Her får du flere tips til hvordan du kan påvirke.