På sakslista - Formannskapsmøte 13. mars 2023

Søknad om støtte til Atlanterhavsspelet 2023, er en av sakene formannskapet skal behandle mandag 13. mars. Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som skal behandles. 

 ​

Formannskapsmøtene

Formannskapsmøtene tar normalt sted i formannskapssalen, Hustadvika rådhus. Møtepapirene sier hvor og når møtet skal være. Møtene er åpne for publikum. Inngang på baksiden av rådhuset. 


Møtepapir

I møtepapirene finner du informasjon om sakene som skal behandles, hvilke orienteringer som skal være, når og hvor møtet skal gjennomføres. Lengre ned finner du et kort sammendrag av de forskjellige sakene. 

  • Møteinnkalling legges ut senest 10 dager før møtedato. 
  • Møteprotokoll blir publisert etter at den har blitt godkjent. 

Møtepapir finner du ved å klikke på denne lenken 

 

Slik kan du påvirke

Det fins mange ulike måter du kan påvirke lokalpolitikken på mellom kommunestyrevalgene.
Her får du flere tips til hvordan du kan påvirke.Politiske saker

Her finner du et kort sammendrag som beskriver litt om hva de politiske sakene handler om. 


Søknad om støtte til Atlanterhavsspelet 2023
Hustadvika kommune støtter videreføring av Atlanterhavsspelet i 2023 med tilskudd på 200 000 kroner. Tilskuddet finansieres gjennom bruk av disposisjonsfondet.


Valg av tomt for helse- og rehabiliteringssenter
I forbindelse med arbeidet med ny reguleringsplan for Elnesvågen sentrum og planlegging av helse- og rehabiliteringssenter, er det nødvendig å beslutte hvilken tomt senteret skal bygges på. Det er tre mulige alternativer i sentrum.


Avstemmingssak investering 2023
Saken gjelder avstemming i investeringsbudsjett mellom årene 2022 og 2023. Noen investeringsprosjekter som hadde bevilgning i 2022 og som ikke ble gjennomført i 2022, må ha økt budsjett i 2023 for å fullføres. Det kan også være prosjekter som gjennomføres i både 2022 og 2023 men som har brukt mer enn budsjettet i 2022 og må få redusert ramme i 2023. 
Rene tilleggsbevilgninger vil normalt komme i sak om revidert budsjett I til våren.


Godkjenning av prosjektrapport for Sylte skole
Utbyggingen av nye Sylte skole er en realisering av kommunestyrets vedtak om å slå sammen Malme og Sylte skoler til en felles barneskole. Sylte skole har tidligere kun hatt elever fra småtrinnet, og Malme har hatt elever fra
mellomtrinnet.
Regnskapet viser et mindreforbruk iht budsjett på kr. 2 425 085 (3,5%).

Sylte skole har nå blitt et fremtidsrettet bygg med gode byggmessige kvaliteter, og med et funksjonelt og pent uteområde.


Tidspunkt for politiske møter i Hustadvika kommune
I kommunestyrets møte 16.02.2023 ble det fremmet ønske om at kommunedirektøren i neste kommunestyremøte skulle legge frem sak om møtetidspunkt for politiske utvalg og kommunestyret, der kostnader med dag og
kveldsmøter belyses.