Overgangen til Helseplattformen gikk som planlagt

Helseplattformen er nå i bruk i alle kommunene i Romsdal. Fredag klokken 21.37, en knapp halvtime før skjema, ble Helseplattformen skrudd på i Hustadvika, Molde, Aukra, Rauma og Vestnes kommuner. 

Overgangen gikk som planlagt. Tidligere på dagen ble de gamle journalsystemene skrudd av, og gjennom hele fredagen har egne kommandosentre i alle de fem kommunene gjennomført oppgaver etter nøye planlagte arbeidslister. Klokken 21.37 ble det bekreftet at alle oppgavene var ferdigstilt. 

I alle de fem kommunene har politisk og administrativ ledelse, nøkkelpersonell i prosjektet og ansattrepresentanter fulgt nøye med gjennom kvelden. Noen kommuner har også hatt besøk av representanter fra Helseplattformen og Helse Møre og Romsdal. 

Mer informasjon:
Ni nye kommuner kobler seg på helseplattformen (helseplattformen.no)

 

Bilde av representanter involvert i Helseplattformen - Klikk for stort bildeFra venstre: Kirsti Hamar Lokal innføringsprosjektleder Helse Møre og Romsdal, Britt Sjøholt ROR-IKT, Per Sverre Ersvik kommunedirektør, Katrin Markusdottir lokal innføringsleder Hustadvika, Tor Erling Evjen seksjonsleder Helseplattformen, Jan Morten Dale kommunalsjef Helse og velferd
Bilder fra administrasjon og politisk ledelse - Klikk for stort bildeFra venstre: Per Sverre Ersvik kommunedirektør, Katrin Markusdottir lokal innføringsleder Hustadvika, Sigmund Julshamn brukerrepresentant fra Eldrerådet, Jan Morten Dale kommunalsjef Helse og velferd, Kjell Johan Berget varaordfører, Nils Christan Harnes ordfører, Theresa Iversen utvalgsleder Helse, sosial og omsorg