Oppfordring om å begrense hagevanningen fremover

Selv om det er nok vann i vannkildene må vi tenke på vannforbruket – dette skyldes kapasitet på ledningsnett og anlegg

Her er våre vanningstips til deg:

  • Unngå vannspreder. Gressplener er som regel robuste og tåler tørke.
  • Ved eventuelt langvarig tørke kan plenen få ei skikkelig ‹‹rotbløyte›› (tilsvarende 2–3 cm med vann).
  • Sjelden vanning gir robust plen med dypt rotsystem. Dermed vil plenen bli bedre rustet mot uttørking.
  • Blomster bør du gi vann regelmessig.
  • Unngå å vanne midt på dagen. Er det solskinn vil vannet fordampe. Vann heller på kvelden.
  • Dekk jorda! Gressklipp, bark eller liknende holder på fuktigheten i jorda.
  • Ta vare på regnvann i f.eks. en tønne og bruk det til å vanne blomster.
  • Andre aktiviteter som bilvask, vask av husfasade og liknende bør ikke gjøres ved lav vannkapasitet.
  • Ved brannutrykning i eget område: Stopp hagevanningen, slik at det blir nok vann til slokkearbeidet.

Følger du disse rådene bidrar du til god kapasitet og sikker vannforsyning. 

Hvorfor er dette viktig?

Vannbehandlingsanleggene våre klarer ikke å produsere vann fort nok, og ledningskapasiteten i enkelte områder er ikke tilstrekkelig for et så stort forbruk. Hvis forbruket fortsetter kan enkelte deler av kommunen få lavt trykk og i verste fall miste vannet. Det kan få store konsekvenser fra brannvesenet ved at de ikke får nok vann til slokking.

Foreløpig er ikke nødvendig å begrense annet enn hagevanning med spreder og vanning med svetteslange eller dryppvanning. Utenom hagevanning kan en bruke vann som normalt. En familie på 4 bruker gjennomsnitt ca. 500-600 liter vann pr. døgn. Dersom du har på en hagespreder med normalt trykk i 3-4 timer tilsvarer dette et vannforbruk på 2500-3000 liter, altså 4-5 ganger normalt husholdningsforbruk!

Hvor lenge må vi holde vannsprederen avskrudd?

Følg med på kommunens hjemmesider.


Klikk for stort bilde