Omtaksering av nærings- og fritidseiendommer - taksering starter 14. juni

Klikk for stort bilde Hustadvika kommune gjennomfører alminnelig omtaksering av eiendommer fra 14. juni, ny takst gjelder fra 2022. Det er næring- og fritidseiendommer som skal omtakseres.

På boliger er det formuesgrunnlaget fra skatteetaten benyttes, det betyr at boliger i utgangspunktet ikke skal takseres. Det kan likevel bli aktuelt i de tilfeller hvor formuesgrunnlag ikke foreligger. Det kan som eksempel gjelde nye boliger, da disse har fritak for eiendomsskatt i 3 år etter at de er tatt i bruk.

De som skal få sin eiendom taksert, vil få tilsendt brev om dette neste uke. Selve takseringen blir gjennomført av et eksternt firma, og arbeidet vil starte 14. juni. Takseringen skjer ved utvendig besiktigelse. 

Takstene skal vedtas av sakkyndig nemnd. Beregning av eiendomsskatt vil bli sendt ut i form av skatteseddel senest 1.mars 2022, og det er 6 ukers klagefrist på eiendomsskatten. 

Kontaktinformasjon

Lill Tove Gammelsæter
Rådgiver økonomi og regnskap
E-post
Mobil 911 31 137