Ole Helge Haugen blir ny daglig leder i GassROR IKS

Bilde av Ole Helge Haugen - Klikk for stort bildeOle Helge Haugen, ny daglig leder GassROR IKS

Styret i GassROR IKS har ansatt Ole Helge Haugen som ny daglig leder for GassROR IKS. Haugen tiltrer i 50 prosent stilling fra 1. januar 2024.

- Styret er svært godt fornøyd med ansettelsen, og er sikre på at Ole Helge vil tilføre oss viktig kunnskap og kompetanse, som vil bidra til å ta selskapet i riktig retning, sier styreleder Per Sverre Ersvik i GassROR IKS.

Erfaren leder

Haugen kommer fra en deltidsstilling som spesialrådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune, der han i en årrekke har vært fylkesplansjef. Haugen har hatt en rekke lederstillinger og styreverv. Han har blant annet en mastergrad i offentlig administrasjon fra Copenhagen Business School.

- Jeg ser fram til å ta fatt på oppgaven som daglig leder i GassROR IKS. Jeg har god kjennskap til det interkommunale selskapet, til eierkommunene og til regionen, sier Ole Helge Haugen.

Han vil kombinere stillingen som daglig leder GassROR IKS med å være pensjonist.

Fra innleie til fast

Endringen kommer som følge av at GassROR IKS går over fra innleie av daglig leder fra Aukra Næringsforum (siden 2006), til fast ansettelse. Samtidig er stillingsbrøken økt fra 40 til 50 prosent.

- Vi benytter anledningen til å takke Aukra Næringsforum for utmerket leveranse gjennom den tid vårt samarbeid har pågått, sier styreleder Per Sverre Ersvik i GassROR IKS.

Kort om GassROR IKS:

  • GassROR IKS er et interkommunalt selskap, som forvalter utviklingsmidler på vegne av medlemskommunene Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes, samt Møre og Romsdal fylkeskommune.
  • Midlene til GassROR IKS kommer fra 10 prosent av eiendomsskatten som er knyttet til gassbehandlingsanlegget på Nyhamna i Aukra, samt et kronebeløp pr. innbygger for de øvrige medlemskommunene.
  • Selskapet har som formål å medvirke til utvikling av Molderegionen; til fysisk infrastruktur, forskning og utvikling, tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling og videreutvikle Nyhamna i Aukra som nasjonalt energiknutepunkt.

For ytterligere informasjon – kontakt:

  • Styreleder Per Sverre Ersvik – mobil 415 12 310
  • Nestleder Gerd Marit Langøy – mobil 915 71 540
  • Påtroppende daglig leder Ole Helge Haugen – mobil 996 28 055