Offentlig ettersyn - Valg av meddommere for perioden januar 2021 - desember 2024

Valgnemnda vedtok i møte den 28.04.2020 og i møte 26.05.2020 forslag til meddommere for lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten, og i tillegg skjønnsmedlemmer og forliksrådsmedlemmer. Første "pulje" ble vedtatt i kommunestyre 14.05.2020, resterende skal opp til endelig behandling i kommunestyret 11. juni 2020. 

I henhold til domstolloven § 68 legges forslaget ut til offentlig ettersyn i to uker. Enhver som har innvendinger til forslaget oppfordres til å melde fra til kommunen om dette.
 

Innvendinger sendes til Hustadvika kommune på e-post:

  • Postmottak@hustadvika.kommune.no  
  • Frist: onsdag 10.06.2020 klokken 11.00Vedtak i valgnemnda og foreslåtte personer: 

Som skjønnsmedlem fra Hustadvika kommune velges i tillegg til tidligere valgte skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024: 

• Kristin Eide 


‎Som meddommer til Romsdal tingrett fra Hustadvika kommune velges i tillegg til tidligere valgte meddommere for perioden 2021-2024: 

• Vivian Enaasen

• Laila A. Nøsen 


Som meddommer til Romsdal jordskifterett fra Hustadvika kommune velges i tillegg til tidligere valgte meddommere for perioden 2021-2024: 

• Gunhill Dyrhaug

Kontaktinformasjon

Gunn Kristin Moen Skotheim
Politisk sekretariat
E-post
Mobil 941 34 202