Nå kan lag og foreninger søke om støtte fra Småtiltakspotten til GassROR IKS

Småtiltakspotten støtter mindre tiltak, søknadsfristen er 1. september innen kl 12.00. 

Med mindre tiltak menes:

  • Tiltak der det kan søkes om støtte på inntil 50.000 kroner - der støttebeløpet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.
  • For prosjekter på inntil 3 år kan søkes om støtte på inntil 150.000 kroner - der støttebeløpet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.

Egeninnsats som dugnad og andre bidragsytere vektlegges (sponsormidler, gavemidler o.l)

For mer informasjon og søknadsskjema:

GassROR IKS sin hjemmeside