Møte mellom elevrådene og Hustadvika ungdomsråd

07. juni inviterte Hustadvika ungdomsråd elevrådene ved alle ungdomsskoler i Hustadvika kommune til felles møte. Målet med dagen var mange; skape politisk engasjement, kjenne pulsen på hvordan det er å være ungdom rundt i kommunen vår, finne ut hva ungdomsrådet bør jobbe med for å bidra til at Hustadvika blir enda bedre for ungdommen, drøfte etablering av ungdomsklubb i Elnesvågen, og valg av medlemmer til  ungdomsrådet 2022/2023.

Elevrådsrepresentanter fra Eide, Julsundet og Fræna ungdomsskoler møtte ungdomsrådet sammen med sine lærerkontakter. Kommunedirektør Per Sverre Ersvik informerte ungdommene om hvordan en kommune blir driftet, ungdomskoordinator Sandra Dyrhaug deltok for å drøfte ungdomsklubb, og leder Markus Aas Aure fortalte om hvordan et ungdomsråd jobber.

Det var stort engasjement blant ungdommene, flere saker ble ivrig diskutert. Ungdommene ble utfordret til å fortelle om hva de syntes er bra med å være ungdom i Hustadvika, men også hva som kunne blitt bedre. Det kom klart frem blant ungdommene at nesten samtlige var svært fornøyd med å være bygdeungdom. De så mange fordeler i det, og at de var svært knyttet til og stolte av hjemplassen sin. Fordelene de trakk frem med bygda/kommunen sin var vakker natur, mange fritidstilbud og opplevelsen av at det var mye å foreta seg i nærheten av der de bodde. Gledelig var det også at mange ville flytte hjem/bli boende i Hustadvika.

På ting de syntes burde blir bedre, var det tre ting det var stor enighet om:
1) Kollektivtransporten.
2) Behov for mange flere uformelle møteplasser/sittebenker rundt omkring.
3) For lite ressurser til skolene, som spesielt går utover de som allerede har utfordringer.

En av dagens aktiviteter og tema var å lage et nytt ordtak til Hustadvika kommune, hvorav gjengen stemte og kåret: "Små landbruk, store hjerter" til vinner. En god nummer 2 var: "Med både traktor og Lamborghini på veien". Ellers kom ungdommene med gode innspill til drift av ungdomsklubb. Både etablering av ny og videreutvikling/drift av Pluggen ungdomsklubb som er lokalisert på Eide.