Møte i formannskapet og hovedutvalgene i uke 48

I uke 48 har formannskapet og de tre hovedutvalgene møte. 
 

Formannskapet - behandling av budsjett og økonomiplan

Møtet finner sted torsdag 26.11.2020 klokken 13.00
Møtet er lukket for publikum grunnet smittevernstiltak i forbindelse med Koronapandemien. Møtet vil direktesendes på kommunens Youtube-kanal torsdag 26.11.2020 klokken 13.00. Det vil også tas opp og legges ut etter møtet.
 

Følgende saker står på sakslisten:

 • Oppstart planarbeid i Hustadvika kommune - plan for oppvekst og plan for helse og velferd
 • Hustadvika kulturskole - nye lokaler
 • Selvkostberegning med fastsetting av gebyrnivå for 2021 innenfor 10 ulike selvkostområder
 • Egenbetaling og fribeløp for kommunale helse- og omsorgstjenester gjeldende fra 01.01.2021
 • Egenbetaling for tjenester- kommuneområde oppvekst 2021
 • Budsjett 2021 - økonomiplan 2021 - 2024 


Hele møteinnkallingen finner du ved å klikke på denne lenken.


 

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og kunnskap:

Møtet finner sted på kommunestyresalen på Hustadvika rådhus tirsdag 24.11.2020 kl 13.00.

 

Følgende saker står på sakslisten:

 • Aureosen og Jendem skolekrets - endring av målform
 • Kommunale retningslinjer for skoleskyss.

Hele møteinnkallingen finner du ved å klikke på denne lenken.

Møtet er åpent for publikum ved påmelding. Grunnet tiltak i forbindelse med koronapandemien og krav til oversikt over deltakere, ønsker vi at publikum melder seg på forhånd.

Påmelding skjer ved å ta direkte kontakt med møtesekretær:
E-post: marianneslutas.sildnes@hustadvika.kommune.no
Telefon: 712 68 100  

Hovedutvalg for teknisk miljø og næring:

Møtet finner sted på Skolekjøkkenet ved aulaen, Eide ungdomsskole tirsdag 24.11.2020 kl 13.30.

 

Følgende saker står på sakslisten:

 • Galleri Fyr - etableringsstøtte fra Næringsfondet til glass- og betongverksted, utleie av båt/kajakk og overnatting.
 • Detaljregulering for Malmedalen Bilsportanlegg - til offentlig ettersyn
 • Behandling av klage - Avslag på søknad om midlertidig dispensasjon til bruksendring fra fiskeri- til fritids- og næringsformål på gbnr. 89/14, Storholmen 

Hele møteinnkallingen finner du ved å klikke på denne lenken.


Møtet er åpent for publikum ved påmelding. Grunnet tiltak i forbindelse med koronapandemien og krav til oversikt over deltakere, ønsker vi at publikum melder seg på forhånd.

Påmelding skjer ved å ta direkte kontakt med møtesekretær:
E-post: merete.rodal@hustadvika.kommune.no
Telefon: 712 68 100 

 

Hovedutvalg for Helse, sosial og omsorg:

Møtet finner sted på Hustadvika rådhus 25.11.2020 kl 13.00.

 

Følgende saker står på sakslisten:


Referatsaker: 

 • Orientering om aktuelle høringer for helse, sosial og omsorgsutvalget som har vært behandlet i Formannskapet
 • Orientering om status om bosetting av flyktninger i 2020
 • Status i prosjekt Min diabetes type 2
 • Informasjon om aktivitet og styringsdata i Helse og velferd

Politiske saker: 

 • Behandling av søknader om kommunale boliger i Hustadvika kommune
   

Hele møteinnkallingen finner du ved å klikke på denne lenken.

Møtet er åpent for publikum ved påmelding. Grunnet tiltak i forbindelse med koronapandemien og krav til oversikt over deltakere, ønsker vi at publikum melder seg på forhånd.

Påmelding skjer ved å ta direkte kontakt med møtesekretær:
E-post: trudedahle.stavik@hustadvika.kommune.no
Tlf.: 99 28 92 12

 

 

Klikk for stort bilde