Møt superleseklassen 10A ved Fræna ungdomsskole - i vår har de lest 63012 sider!

Fræna ungdomsskole har i mange år hatt lesing som fokusområdet. Lesing er en grunnleggende ferdighet, og vil ha stor betydning for alle fag. Elevene får lese og lære om hvordan andre har taklet livet, noe som har overføringsverdi. Bøker har også betydning for psykisk helse. Det skaper ro, og det er ikke så vanskelig å forstå at dette også har betydning for livslengde. Pulsen går ned og man forsvinner inn i en annen verden, en stille verden av ord hvor de må danne sine egne bilder. Boklesere lever rett og slett lenger.

Denne klassen har tatt lesingen på alvor. Lesingen startet egentlig da de var på besøk fra barneskolen våren før de skulle begynne på ungdomsskolen. Da fikk de beskjed om å lese bøker gjennom sommeren som de så registrerte selv. Tanken er å utnytte feriene.

Til sammen har denne klassen lest langt over hundre tusen sider i løpet av sin tid på ungdomsskolen. Lesing er også en koronavennlig aktivitet. Våren i fjor leste klassen (9A) til sammen 26041 sider. Det hjalp nok på at det var satt en premie på 500 kroner, til den klassen som vant. Det var ingen andre klasser som var i nærheten av denne superleseklassen. De har tatt premien hvert gang.

I løpet av denne vårterminen (2021) har klassen lest hele 63012 sider. Det er helt fantastisk. Det vil si et gjennomsnitt, av de som leste, på hele 3316 sider. Flere elever hadde små notisbøker hvor de sirlig noterte ned navnet og sidetallet på de bøkene som de leste. Det er satt av litt tid til lesning gjennom uka, som er likt for alle klasser, men storparten av lesingen måtte selvsagt foregå hjemme.

De to elevene som leste mest dette vårsemestret, hadde henholdsvis 12000 og 10965 sider. Like imponerende er det også av gutten som aldri hadde leste en bok før det løsnet nå i vår, og han slukte hele 2016 sider. Han ble så ivrig og oppslukt at han også leste i andre timer, og trodde ikke læreren så at han hadde leseboka på fanget. Vi har også snakket om at det ikke var viktig å lese fort, men at målet er å være underveis. Nei, man kan ikke lese bøker som bønder, som jo bare pløyer gjennom dem.

Premien i år ble gjort om til pizza og brus som ble fortært siste skoledag, og nå skal disse flotte elevene over i andre skoleslag. De vil møte en nye arena med nye ord og ukjente begrep. Da vil lesingen fra ungdomsskolen helt sikkert komme godt med. Men før det skal ungdommene kose seg, og slappe av. Sannsynligvis med i god bok!

Tekst: Edvin Rødal, lærer ved Fræna ungdomsskole

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde