Midlertidig stenging av Smievegen (Perioden 05.07 – 25.08.23)

Grunnet arbeid med omlegging av vannledning så vil Smievegen være stengt f.o.m. avkjøringen fra Elnesvågvegen og ned til innkjøringen til sykehjemmet.

Det vil bli skiltet for omkjøring via Falkenvegen i denne perioden. Avkjøring fra Smievegen og inn på Elnesvågvegen vil bli lagt om i perioden etter at veien blir gjenåpnet for trafikk slik at avkjøringen vil ligge lenger øst enn slik den er i dag.    

For gående så vil gangvegen langs med Smievegen bli permanent stengt fom. 05.07.23 og frem til medio mai 2024. Det vil bli skiltet for dette ved sykehjemmet, i krysset Falkenvegen-Smievegen og ved fotgjengerovergangene fra Torget.

Et bilde som inneholder kart, tekst, atlasAutomatisk generert beskrivelse

Vi beklager på det sterkeste de ulempene dette måtte medføre.

Med vennlig hilsen
For Christie & Opsahl As

Bjørn Ivar Hjellset