Markering av barnehagedagen tirsdag 10. mars avlyses!

For å redusere smitterisikoen for koronavirus avlyses barnehagedagen 2020 i Hustadvika kommune.

Tirsdag 10. mars kl 11.00 skulle det vært markering av den nasjonale barnehagedagen på Bølgen kjøpesenter.

Årets tema er «ulike sammen».

2014- kullet (skolestarterne) fra alle barnehagene i Hustadvika kommune skulle komme, og henge opp tegninger, synge og danse. Nesten 150 barn skulle besøke Bølgen denne dagen.

Litt om hva vi i barnehagene jobber etter:

«En av barnehagens viktigste oppgaver er å arbeide for at alle barn opplever å ha tilhørighet og være inkludert i barnehagefellesskapet. Det skal være “rom og plass” til alle barn uansett funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn.

Rammeplanen vektlegger at barnehagen jobber med mangfold og gjensidig respekt. Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på.

Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.»

Kontaktinformasjon

Siv Anita Kolstad
Barnehagefaglig rådgiver
E-post
Telefon 94 16 10 63