Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00
Valgsekretariatet
E-post
Mobil 941 34 202
Tove Henøen
Ordfører
E-post
Mobil 926 89 727