Lørdag 10. oktober er det verdensdagen for psykisk helse 2020!

I dag, lørdag 10. oktober, er det selve verdensdagen for psykisk helse. Den markeres over hele landet på ulike måter. I år har vi blant annet markert den digitalt. Årets tema er «spør mer»!

Ved å spørre mer, vil flere føle seg inkludert. Vær oppmerksom, vis interesse og vær nysgjerrig på deg selv, andre og omgivelsene dine. Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. 2020 har på mange måter vært et annerledes år der en av de viktigste oppgavene våre er å holde avstand. Det trenger ikke sette en stopper for å spørre mer eller vise interesse for andre!

Hva kan vi gjøre for å spørre mer i denne tiden?

Har du en venn, et familiemedlem, kollega eller bekjent som du ikke har snakket med på en stund? Ring eller send melding til dem for å spørre hvordan det står til!

  • Inviter naboen med på tur (med god avstand) ute i høstværet!
  • Er du mor, far, onkel, tante til barn og/eller ungdom? Spør og vis interesse for dem!
  • Har du besteforeldre? Da kan det være godt med en hilsen fra barnebarn!

Verdensdagen for psykisk helse har som mål å bidra til at flere tar vare på sin psykiske helse. Den vil bli utfordret gjennom livet. God psykisk helse krever at vi selv tar et tak og ansvar for egen helse. Vi har alle også muligheten til å gjøre samfunnet bedre ved å inkludere og styrke hverandre. Derfor oppfordres det til oppmerksomhet og tilstedeværelse – i eget og andres liv!