Les av vannmåleren på SMS!

Hustadvika kommune tar i bruk SMS-varsling for avlesing av vannmålere. SMS sendes ut i begynnelsen av desember. 

Hvem mottar varsel om avlesing?

Vi varsler eierrepresentant for eiendommen, det vil si samme person som mottar kommunale eiendomsgebyr.

Når vi deg som privatperson?

 www.norge.no  er et nasjonalt kontaktregister. De offentlige instansene i Norge bruker dette registeret til å nå deg via dette registeret. Vi anbefaler at alle sjekker om riktig kontaktinformasjon ligger inne her, eller at du registrerer deg om du ikke har gjort det tidligere.

Dersom vi ikke når deg via nasjonalt kontaktregister gjør vi et siste forsøk ved å gjøre oppslag på 1881.no.    

Når vi deg som bedrift?
 

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

Vi kan også gjøre en manuell registrering av mobilnummer til bedrifter i vårt system. Ber derfor om at de som ikke har registrert nøkkelperson på www.varslemeg.no oppgir et mobilnummer til oss i kommunen. 

Kommunen vil ved neste utsendelse benytte det mobilnummeret du svarte via, eller evt. det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på www.leseav.no

Ved feil

Hvis du mottar en sms som du mener er sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne. I tillegg må den som mottar en feilsendt sms sjekke sine opplysninger i offentlige registre og 1881.

Løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog. Det er ingen manuell oppfølging.

Eksempel på SMS:

Klikk for stort bilde

Kontaktinformasjon

Anne Lisbeth Ukkelberg
Kommunale avgifter
E-post
Mobil 482 12 371
Marit Lysgård
Konsulent regnskap
E-post
Mobil 992 89 234