Kurs i bekymringsmestring - informasjonsmøte 29. februar 2024

Hustadvika kommuner inviterer til informasjonsmøte om kurs i bekymringsmestring 29. februar på Familiens Hus, Rådhusvegen 7, Eide. Møtet er mellom kl 13.00 og 14.00 i kantina i 1. etasje. 

Kursholdere er Torill Elin Holm, Ørjan Kalliainen, Tone Rånes og Bente Uran, alle med videreutdanning i kognitiv terapi.

Kursinnhold:

Kurset er for deg som opplever å være vedvarende plaget av engstelse, bekymringstanker og stressrelaterte kroppslige symptom. Målet er å hjelpe deg til en mer avslappet hverdag hvor du finner ro til kropp og sinn. Kurset er bygd på metakognitiv terapi, mindfullness og emosjonsfokuserte terapiretninger. Kurset varer i 2,5 time hver gang, og vi møtes 11 ganger. Oppstart er 7. mars 2024. 

Pris:

Deltakelse på kurset koster 600 kr, inkludert egen kursbok.

Informasjonsmøte:

Hustadvika kommuner inviterer til informasjonsmøte om kurs i bekymringsmestring 29. februar på Familiens Hus, Rådhusvegen 7, Eide. Møtet er mellom kl 13.00 og 14.00 i kantina i 1. etasje. 

Påmelding med navn og telefonnummer til rph@hustadvika.kommune.no innen 20. februar. 
Merk påmelding med kurs i bekymringsmestring. 

illustrasjon - Klikk for stort bilde