Kommunestyremøte 17. juni 2021

Torsdag 17. juni kl. 16.00 er det kommunestyremøte i Hustadvika kommune. Av smittevernhensyn er møtet lukket for publikum. 


Informasjon

Møtetid: Klokken 16.00. 
Møtested: Møtet vil direktesendes på kommunens Youtube-kanal. Det vil også tas opp og legges ut i etterkant av møtet.  


Møtepapir

Møteinnkalling legges ut 10 dager før møtedato. 
Møteprotokoll blir publisert etter at den har blitt godkjent. 

Møtepapir finner du ved å klikke på denne lenken


 

Saksliste


Del1: SpørrehalvtimeDel 2: Temadel: 

 

Del 3: Vedtaksdel

 

Her er sakslisten for møtet:

 • Møteinnledning

 • Prinsipp for tildeling, prisfastsetting og salg av byggeklare tomter til bolig og næring i Hustadvika kommune

 • Hovedplan veg for Hustadvika kommune

 • Val av målform for Jendem skulekrins

 • Skolebytte i Hustadvika

 • Retningslinjer for innvilgelse av fri skoleskyss

 • Helseplattformen AS - utløsing av opsjon.

 • Økonomirapport og revidert budsjett I - 30.04.2021 – drift

 • Investeringsrapport 1. tertial 2021

 • Interpellasjon fra Hustadvika høyre - Leie før eie

 • Interpellasjon fra Hustadvika arbeiderparti - Møtemat i kommunestyremøtene