Kommunestyremøte 15.04.2021

Torsdag 15.04.2021 kl. 16.00 er det kommunestyremøte i Hustadvika kommune. Av smittevernhensyn gjennomføres møtet digitalt. 


Informasjon

Møtetid: Klokken 16.00. 
Møtested: Møtet vil direktesendes på kommunens Youtube-kanal. Det vil også tas opp og legges ut i etterkant av møtet.  


Møtepapir

Møteinnkalling legges ut 10 dager før møtedato. 
Møteprotokoll blir publisert etter at den har blitt godkjent. 

Møtepapir finner du ved å klikke på denne lenken


 

Saksliste


Del1: SpørrehalvtimeDel 2: Temadel: 

 

Del 3: Vedtaksdel

 

Her er sakslisten for møtet:

 • Møteinnledning

 • Kontrollutvalget i Hustadvika kommune - protokoll fra møte 12.02.2021

 • Årsmelding 2020 - Kontrollutvalget i Hustadvika kommune

 • Innbyggerinitiativ - underskriftskampanje - Eldreomsorgen i Hustadvika - Farstad omsorgssenter

 • Søknad om oppstart av montesorriskole i Hustadvika

 • Avhending av Vevang Skole

 • Prinsipp for tildeling, prisfastsetting og salg av byggeklare tomter til bolig og næring i Hustadvika kommune

 • Vedtatt driftsreduksjon 2021 - rapport per 31.01. om gjennomføring

 • Redusere utgifter på rammeområde politisk styring

 • Breddeutvidelse fv 6057 Åsvegen

 • Avstemmingssak investeringsbudsjett 2021

 • Valgstyret - Delegering av myndighet

 • Samarbeidsavtale Romsdal interkommunale politiske råd

 • Søknad om fritak fra verv som folkevalgt