Kommunene i Romsdal innfører Helseplattformen

Kommunene i Romsdal jobber videre med innføring av Helseplattformen, med planlagt oppstartsdato 4. november 2023. Dette gjelder alle kommunene i Romsdal; Rauma, Vestnes, Aukra, Hustadvika og Molde.

- Vi forholder oss gjeldende planer og forbereder oss grundig for å innføre Helseplattformen, opplyser regional innføringsleder for Romsdal, Gøril Groven. I samarbeid med de kommunale innføringslederne skal hun jobbe for en best mulig prosess på veien mot et helt nytt pasientsystem i kommunene.

Så langt har sju kommuner i Trøndelag tatt i bruk Helseplattformen. Innføring i de seks kommunene som koblet seg på samtidig som St. Olavs hospital har gått etter plan, og de melder at løsningen fungerer godt.  Ytterligere 12 kommuner planlegger å innføre Helseplattformen i 2023, inkludert kommunene i Romsdal.

Utsatt oppstart for sykehusene

St. Olavs Hospital i Trondheim var det første sykehuset som innførte Helseplattformen. Her har det vært sammensatte utfordringer og det er nødvendig å bruke tid på feilrettinger. Styret i Helse Midt-Norge har derfor valgt å utsette utrullinga for helseforetakene i Nord Trøndelag og Møre og Romsdal.

Helseplattformen orienterer

Helseplattformen skal bidra til økt informasjonsflyt mellom de ulike helsetjenestene og pasienten, samt øke pasientsikkerheten. Viseadministrerende direktør Christer Mjåset i Helseplattformen vil holde en orientering til Molde formannskap tirsdag 10. januar klokken 13.

Du kan følge orienteringen direkte på Molde kommune sin kommune-TV, eller se den i opptak via denne lenken:
Molde KommuneTV.

Kontaktinformasjon

Katrin Drøfn Markusdottir
Organisasjonsutvikler - helseplattformen
E-post
Telefon 90 94 00 61