Kommunen søker samarbeid med frivillige lag og organisasjoner om aktivitetstilbud i SFO

Klikk for stort bilde 

Gjennom tilskuddsordningen «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021» tilbyr kommunen midler til lag og organisasjoner som kan bidra med aktivitet i SFO- tiden ved Hustad barne- og ungdomsskole og Eide barneskole.

I november 2020 arrangerte Hustadvika kommune «AlleMed» dugnad. Dugnaden er et tilbud til kommuner i Norge for å støtte opp under arbeidet med Fritidserklæringen. På «AlleMed» dugnaden deltok representanter fra både frivilligheten, ansatte i kommunen og politikere. Dugnaden ble avsluttet med en avstemming for å finne tre prioriterte områder kommunen skulle jobbe videre med. Forslaget som fikk flest stemmer var å legge aktiviteter til SFO- tiden. 

Alle barneskolene i kommunen ble kontaktet og to av skolene sa seg villig til å bli med og til å stille med ressurser for å få gjennomført tilbudet. De to skolene er Eide barneskole og Hustad barne- og ungdomsskole. Det ble søkt midler gjennom Barne- og ungdomsdirektoratets (Bufdir) tilskuddsordning, «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021». Her fikk vi midler til å opprette tilbud ved de to skolene som hadde anledning til å bidra med ressurser.

I samarbeid med de to skolene jobber vi nå for å rekruttere frivillige til å stille opp med tilbud ved de to aktuelle skolene mot betaling. Er dette av interesse for din organisasjon? Ta kontakt med Rådgiver folkehelse: Ellen Marie Krakeli innen 28.juni..

Om prosjektet blir vellykket, håper vi å kunne inkludere flere skoler til neste år når det åpnes for ny søknadsrunde.

Mer informasjon:
Utsendt brev til lag og organisasjoner vi har kontaktinformasjon til (PDF, 278 kB)

Kontaktinformasjon

Ellen Marie Krakeli
Folkehelserådgiver
E-post
Telefon 971 52 041