Kjenner du noen som fortjener Folkehelseprisen?

Klikk for stort bilde 

Hvert år tildeler Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal en Folkehelsepris til en eller flere frivillige personer, institusjon eller frivillig organisasjon som bidrar til god folkehelse i lokalsamfunnet.

Følgende kriterier vektlegges:

  • Bidrar til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skaper trivsel og livskvalitet
  • Bidrar til gode nærmiljøer
  • Bidrar til inkludering og bekjempelse av utenforskap
  • Skaper generasjonsmøter og aktiviteter på tvers av generasjoner 
  • Har hatt stor betydning for folkehelsa og sosiale forhold i nærmiljøet

I 2020 var det Tueneset Kystfortforening i Ålesund som ble tildelt prisen for sin frivillige innsats for ivaretakelse og formidling av krigsminner på Tueneset, i et tilrettelagt turmiljø med opplevelser og læring tilpasset barn og voksne. 

I 2019 ble Inge Aanes og Inge Bergum fra Vike i Vestnes hedret med Folkehelsprisen for sin utrettelige dugnadsinnsats fra fjord til fjell, for å legge til rette for bruk av natur og nærmiljø.  De representerer en stå på vilje og et positivt engasjement for å få ting gjort, og som resultat også skaper gode arenaer for møte mellom generasjoner i et trivelig og tilrettelagt nærmiljø.   

Nasjonalforeningen for folkehelsen har over en 100-årig historie og nærmere 500 helselag og demensforeninger i Norge. Folkehelseprisen kan ikke tildeles organisasjonens egne medlemmer eller lokallag.

Fylkesstyret i Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal  vet det gjøres mye godt folkehelsearbeid i vårt fylke, og oppfordrer interesserte til å gi forslag på kandidater i sitt nærmiljø.

Send ditt forslag med begrunnelse til Nasjonalforeningen for folkehelsen  Møre og Romsdal innen 1.april 2021 på epost moro@nasjonalforeningen.no eller pr post til Idrettsveien 2, 6413 Molde!

Klikk for stort bilde