Kjære elever i Hustadvika

Trenger du noen å snakke med? 

Vi er tilgjengelige for deg om du har noe på hjertet og vi ønsker å hjelpe deg så godt vi kan.
Du kan ringe mandag til fredag mellom kl 09.00 og kl 13.00 så lenge skolene er stengt. 
Tilbudet er til alle elever i grunnskolen i Hustadvika fra 5. til 10. trinn. Du kan ringe oss eller sende en SMS. 

Her er kontaktinformasjon til alle skolene:

Omsorgstelefon Bud barne og ungdomsskule
Kontakpersoner Telefonnummer
Helsesykepleier Elin Ukkelberg 970 95 360

 

Omsorgstelefon Eide barneskole
Kontaktpersoner Telefonnummer
Helsesykepleier Tove Storvik 992 89 246
Omsorgstelefon Eide ungdomsskole
Kontaktpersoner Telefonnummer
Helsesykepleier Therese Holmen 992 89 248

 

Omsorgstelefon Fræna ungdomsskule
Kontaktpersoner Telefonnummer
Helsesykepleier Belinda R Dragset 993 33 868
Sosionom Ada R Øvervoll 997 46 753

 

Omsorgstelefon Haukås skole
Kontakpersoner Telefonnummer
Helsesykepleier Hilde Sylte Lillebakk 476 56 087
Helsesykepleier Kirsti Aarseth Meland 468 20 217

 

Omsorgstelefon Hustad barne og ungdomsskole
Kontaktpersoner Telefonnummer
Helsesykepleier Anne Synnøve Vik 941 76 999
Helsesykepleier Carina Greff Dyrhaug 469 03 716
Spesialsykepleier psykisk helse barn og unge Kristin Steinsrud 915 30 765

 

Omsorgstelefon Korona Jendem skole
Kontaktpersoner Telefonnummer
Helsesykepleier Inger Lise M Hammerø 469 03 822
Helsesykepleier Hilde Sylte Lillebakk 476 56 087
Omsorgstelefon Lyngstad og Vevang skoler
Kontakpersoner Telefonnummer
Barneveileder Lena Gjerde 957 35 623
Barnevernspedagog Veronica Anette H Lysø 975 82 053
Omsorgstelefon Sylte og Malme skole
Kontakpersoner Telefonnummer
Avd.leder Tine Bergheim 482 62 598
Avd.leder Kirsti Raustøl 415 05 492
Omsorgstelefon Tornes skule
Kontaktpersoner Telefonnummer
Helsesykepleier Carina Greff Dyrhaug 469 03 716