Kan du/dere tenke dere å være besøkshjem for barn eller ungdom?

Klikk for stort bilde Barnevernstjenesten trenger besøkshjem for barn i Hustadvika.

Et besøkshjem er et hjem som har mulighet og engasjement til å delta på hverdagslige aktiviteter og skape gode opplevelser sammen med barn og ungdom.

Det kreves ingen spesiell utdanning for å være besøkshjem, men noen ganger der det nødvendig at noen i hjemmet har kompetanse om barn med spesielle behov. Det viktigste er personlig egnethet, tid og gode samarbeidsevner. Det er ønskelig at oppdraget skal vare over tid.

Barnevernstjenesten skal gi et tilbud til barn og ungdom som trenger frivillige hjelpetiltak, og det er mange som som har behov for flere voksne i hverdagen sin. Barn og ungdom trenger besøkshjem for å få positive opplevelser, ha gode rollemodeller og bli sett.

Har du/dere tid, overskudd og interesse for å gi noen opplevelser og omsorg på helg eller på ettermiddag i uka? Ta kontakt med oss om du/dere kan tenke dere å være besøkshjem.

Kontaktinformasjon:
Eva Toril Tverli: tlf:902 89 428

Ann Kristin Johansen: tlf: 909 95 438