Jordsmonnskartlegging i Hustadvika kommune

NIBIO   

NIBIO har planlagt jordsmonnkartlegging i Hustadvika kommune i perioden 19. april – 20. mai (uke 16 - 20) og 12. september – 14. oktober (uke 37 - 41) 2022. Jordsmonnkartleggingen skal utføres på fulldyrka og overflatedyrka mark. Personell fra NIBIO vil i de nevnte tidsrommene gå over jordbruksarealene i kommunen for å kartlegge utbredelsen av ulike jordtyper. Jordkartleggerne bærer gule refleksvester for å være godt synlige i jordbrukslandskapet.

Dersom det er noen grunneiere som motsetter seg at feltpersonell går over dyrka mark i overnevnte tidsrom, må disse ta kontakt med Landbruksavdelingen i Hustadvika kommune så fort som mulig.

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Mobil 975 70 799
Gunn Sissel Gjersvik
Rådgiver
E-post
Mobil 991 09 321