Informasjon på butikker, serveringssteder, overnattingssteder og turistattraksjoner om smittevernråd med mer

Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Reiserådet gjelder til 20. august. Det ble gjort unntak for nordiske land som dokumenterer lavt smittepress fra og med 15. juni. Unntaket utvides fra og med 15. juli til også å gjelde land i EØS og Schengen. Dette innebærer at tilreisende fra land med lavt smittepress også kan besøke Norge uten karanteneplikt. Økt innreise kan medføre økt smittepress i Norge, særlig i turistkommuner.

Det er viktig at det gis god informasjon på butikker, overnattingssteder og turistattraksjoner om:

  • generelle smittevernråd
  • regler for innreisekarantene
  • hva en skal gjøre om en har luftveissymptomer og hvordan man kan teste seg
  • reglene for isolasjon

Her kan alle laste ned informasjonsark på norsk og engelsk som kan henges opp.