Informasjon om influensavaksinering i Hustadvika

Det blir tilbud om influensavaksinering i uke 44 på Vonheim. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om tidspunkt og hvordan time skal bestilles. 

Personer i risikogrupper bør ta influensavaksine årlig
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem  
 • Alle fra fylte 65 år  
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.  
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år 
 • Barn og voksne med:  
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma) 
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk) 
  • diabetes type 1 og 2  
  • leversvikt eller nyresvikt  
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade  
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)  
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)  
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege  
Andre som anbefales å ta influensavaksine

I tillegg anbefales influensavaksine til disse gruppene: 

Her finner du informasjon om influensavaksinen fra Folkehelseinstituttet (FHI):

Informasjon om influensavaksinen høsten 2021