Informasjon om influensavaksinering i Hustadvika 2020

Legekontorene og kommunen er nå tomme for influensavaksine. Vi venter på ny levering fra folkehelseinstituttet, denne skal komme i uke 49 eller 50. Vi får bare levert et lite antall vaksinedoser, og fastlegene vil prioritere hvem som skal få disse når kommunen mottar vaksinedosene.

Påmeldingen til vaksinasjonsdagen for risikogruppene 11. november ble annonsert på kommunens hjemmeside. Vi beklager at vi ikke annonserte i Romsdals budstikke.

Folkehelseinstituttet kjøpte inn 1.2 millioner doser til Norge. Det er 400 000 flere doser enn forrige år. Det har ikke vært mulig å skaffe flere vaksinedoser til Norge.

På grunn av korona-pandemien ble influensavaksineringen i år gjennomført på en annen måte enn tidligere.

Det har vært stor etterspørsel etter vaksine i år, og det har vært klare begrensinger i fra myndighetene på hvem som kan få vaksine. De som ikke tilhører risikogruppene kunne først få vaksinen etter 1. desember. Da er det nok ikke flere doser tilgjengelig.

Apotekene får ikke flere doser.