Informasjon om fastlegesituasjonen i Hustadvika

Det blir en del endringer i fastlegesituasjonen både ved Eide legesenter og Frænas legekontor fremover pga bytte av leger. 

Eide Legesenter

Olav Flugstad har sagt opp sin stilling og slutter i uke 27. Vi har ansatt ny fastlege som overtar hans listepasienter. Hun heter Liva Izaka (30) og har tidligere jobbet som fastlege i Narvik.

Lars Hatlebakk har også sagt opp sin stilling og slutter i uke 24. Etter dette må øvrige leger ved legesenteret i en periode betjene hans pasienter.  Ny fastlege begynner ca 1.september.  Hun heter Anne-Marte Gustad (29) og er tidligere turnuslege i Eide. Hun vil ha noe mindre listestørrelse enn Lars Hatlebakk slik at noen av hans pasienter vil få annen fastlege i kommunen.

Fræna legekontor:

Øyvind Drejer Haldorsen har sagt opp sin stilling og slutter i uke 26. Han avvikler ferie frem til da. Øvrige leger ved Fræna legekontor vil betjene hans pasienter frem til ny fastlege er på plass

Ny fastlege er Andrea Karoline Ravnå Raen (31), og overtar hans fastlegepraksis fra uke 33. Hun vil ha noe mindre listestørrelse enn han slik at noen pasienter vil få annen fastlege i kommunen.

Til deg som får ny fastlege:

Alle som blir berørt av endringene får brev fra Helfo med informasjon om hvilken fastlege de har fått tildelt. Alle berørte får tilbud om ny fastlege. Tildelingen skjer etter tilfeldig trekning gjennomført av Helfo. Dersom din nye fastlege ikke har begynt når nåværende fastlege slutter, vil du motta nødvendige helsetjenester fra andre leger i mellomtiden.

Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste. Se mer informasjon på helsenorge sine sider:

Helsenorge - fastlege