Ikke stikk av etter å ha kjørt på dyr!

Det er ikke straffbart å kjøre på et dyr, men det er straffbart å ikke melde fra.

Ring politiet på 02800 hvis du er innblandet i dyrepåkjørsel

Les mer om påkjørsel på vilt eller større husdyr på Statens vegvesen sin hjemmeside.

Kontaktinformasjon

Viltpåkjørsel - ring politiet
Telefon 02800