Hustadvika økte folketallet med 96 personer i 2023!

Denne økningen gjør at vi hadde 13 437 innbyggere 1. januar 2024.

For 2023 var fødselsoverskuddet på 17 innbyggere, og nettoinnflyttingen var på 74 innbyggere.  

Befolkningsutvikling fra år 2000:

Graf som viser gradvis økning i befolkningsutvikling i Hustadvika - Klikk for stort bilde

Figuren viser at Hustadvika kommune har hatt en stabil og positiv vekst de fleste år, bortsett fra årene 2001, 2002, 2015 og 2021.  

Fødselsoverskudd i Hustadvika kommune:

Graf som viser fødselsoverskudd - Klikk for stort bilde

Kommunen har fødselsoverskudd når flere barn blir født enn folk dør. SSB har tall fra 1950 og frem til i dag, og tallene for 2022 viste for første gang flere døde enn fødte i kommunen vår. 117 barn ble født, og 124 døde i løpet av 2022, noe som ga fødselsunderskudd på 7 personer. I 2023 døde det 110 personer, mens det ble født 127 barn, dette ga et fødselsoverskudd på 17 personer.

I årene fra 2000 til 2023 er det gjennomsnittlig født 146 barn hvert år i Hustadvika. I 2016 opplevde Hustadvika en «fødselsboom» med 156 nye innbyggere. Så fulgte tre år med litt lavere fødselstall, før vi i 2021 fikk 146 nye innbyggere. I 2022 ble det født 117 barn i Hustadvika kommune, og i 2023 ble det født 127 barn.

I samme periode dør det gjennomsnittlig 106 personer hvert år. I 2018 og 2019 døde mindre enn 100 personer, mens det i 2021 og 2022 døde henholdsvis 125 og 124 personer. I 2023 døde 110 personer.

Nettoinnflytting 

I 2023 var er det nettoinnflytting på 74 personer i Hustadvika kommune, det betyr at det er flere som flytter til Hustadvika kommune enn som flytter ut. Det gjelder både fra utlandet og fra andre steder i landet. 

Den innenlandske tilflyttingen var på 521 i 2023, mens 468 flyttet ut til andre steder i Norge. Innvandringen i 2023 var på 95, mens 73 utvandret. 

Graf som viser fødselsoverskudd og netto innflytting - Klikk for stort bilde

Befolkningsendring i regionen vår

Kommunene i Romsdal samt vår nabokommune Averøy, hadde positiv befolkningsutvikling i 2023.  

I Molde og Hustadvika er det positivt fødselsoverskudd, mens de andre kommunene sin folkevekst er forårsaket av utelukkende nettoinnflytting.  

Den høyeste veksten i antall nye innbyggere ser vi Molde har, med 370 nye innbyggere i 2023. Dette tilsvarer 1,1 prosent vekst. 

Rauma kommune hadde størst prosentvis vekst i folketallet, 3,6 % i 2023. Årsaken er nettotilflytting, der innenlandsk netto tilflytting var på 16 personer, og netto innvandring var på 242 personer. Det siste henger sammen med flyktningene som ankom Rauma på slutten av året.

 Personer 1.1.2023Fødsels-overskuddNetto-innflyttingFolke-tilvekstPersoner 1.1.2024Vekst i prosent 
Molde

32446

9

355

370

32816

1,1

Vestnes

7051

-16

111

96

7147

1,4

Rauma

7046

-5

259

253

7299

3,6

Aukra

3654

-4

33

24

3678

0,7

Averøy

5872

-23

107

83

5955

1,4

Gjemnes

2669

-4

36

31

2700

1,2

Hustadvika

13341

17

74

96

13437

0,7

Alle tall er fra SSB.