Hustadvika kommune har per 1. januar 2023 13 342 innbyggere!

Nye tall fra SSB viser at befolkningen har økt med 54 personer i løpet av 2022, dette er en økning på 0,4 prosent.

Her er en oversikt som viser befolkningsutviklingen i Hustadvika kommune fra 2000 og frem til i år:

Figuren viser at Hustadvika kommune har hatt positiv vekst de fleste år, men etter 2015 har innbyggertallet holdt seg mer stabilt.

Fødselsoverskudd i Hustadvika kommune

Kommunen har fødselsoverskudd når flere barn blir født enn folk dør. SSB har tall fra 1950 og frem til i dag, og tallene for 2022 viser for første gang flere døde enn fødte i kommunen vår. 117 barn ble født, og 124 døde i løpet av 2022, noe som gir fødselsunderskudd på 7 personer.

I årene fra 2000 til 2022 er det gjennomsnittlig født 147 barn hvert år i Hustadvika. I 2016 opplevde Hustadvika en «fødselsboom» med 156 nye innbyggere. Så fulgte tre år med litt lavere fødselstall, før vi i 2021 fikk 146 nye innbyggere. I 2022 ble det født 117 barn i Hustadvika kommune.

I samme periode dør det gjennomsnittlig 106 personer hvert år. I 2018 og 2019 døde mindre enn 100 personer, mens det i 2021 og 2022 døde henholdsvis 125 og 124 personer.

Nettoinnflytting

I 2022 er det nettoinnflytting på 63 personer i Hustadvika kommune, det betyr at det er flere som flytter til Hustadvika kommune enn som flytter ut. Det gjelder både fra utlandet og fra andre steder i landet. Den innenlandske tilflyttingen er på 465, mens 447 flytter ut. Innvandringen i 2022 er på 102, mens 57 utvandret.

Alle tall er fra SSB.