Hustadvika kommune har inngått kontrakter om samspillsfase Eide nye barneskole og videre renovering/oppgradering av Familiens Hus

Hustadvika kommune inngikk før helgen to kontrakter som vil gi et løft for våre elever, ansatte, innbyggere og Eide sentrum som møtested.

Kontrakt om samspillsfasen for ny barneskole på Eide signert

Fredag 7. juli ble det inngått kontrakt om samspillsfasen for Eide barneskole mellom Hustadvika kommune og Christie & Opsahl AS.

I første fase skal partene utvikle et forprosjekt og en omforent fastpris. Her vil partene sammen se på blant annet:

  • Rom- og funksjonsprogram
  • Teknisk program
  • Materialkvalitet på gulv, vegger og tak
  • Areal
  • Møbleringsplaner med beskrivelse og forslag til farger og overflater
  • Utenomhusplan

Samspillsfasen starter 7. august, og skal være ferdig i februar 2024.

I planleggingen av ny barneskole har ansatte og ledelse i samarbeid med eksterne aktører allerede jobbet mye med hvordan bygget skal brukes og hvilken pedagogikk som skal legges til grunn for læringsarbeidet som skal skje i bygget. En skole med varierte og gode læringsareal vil kunne gi økt læringsbytte og økt motivasjon fra elevene. Med nytt skolebygg kan pedagogikken danne grunnlag for arkitekturen.

Neste fase er gjennomføringsfasen, og egen kontrakt blir inngått på denne når forprosjektet er politisk godkjent og det er bevilget nok midler til å gjennomføre prosjektet.

Renovering og oppgradering av Familiens Hus på Eide:

Hustadvika kommune har inngått kontrakt med Consto Midt-Norge AS, om gjennomføring av renovering/oppgradering og ombygging av arealer ved Familiens hus på Eide.

I dette byggetrinnet står utvendige fasader og tak for tur, samt innvendig rehabilitering i 2.etg. Ombyggingen i plan 2 omfatter 3 hovedområder. Kontorfløy vest tilpasses kommunens PPT-tjenester, kontorfløy øst blir fremdeles lokaler for barneverntjenesten, men får i tillegg plass til deler av mestringsenheten.

Fasaderehabilitering omfatter etterisolering og utskifting av vinduer i plan 1 og 2 med unntak av fasade mot vest og halvparten av fasade nord, som ble rehabilitert i byggetrinn 1.

Takrehabilitering omfatter flatt tak på fløy vest og øst samt slakt saltak over storsalen.

Utenomhusarbeider omfatter mindre oppgradering av arealer rundt kommunehuset samt bygging av uteplass ved kantine, og bod for søppelhåndtering mot vest.

Eide sentrum med drone - Klikk for stort bilde